Eisteddfod Chair carved by Belgian refugee

Cymraeg

map-9At the Cemaes Heritage Centre you will find an interesting bardic eisteddfod chair, carved by Emile de Vynck, a Belgian refugee. The three women in traditional Welsh dress are particularly appealing. The given poetic theme, for the 1923 national eisteddfod at Cemaes, was a tribute to the late Rev John Williams Brynsiencyn, a key supporter of David Lloyd George in encouraging young men to enlist in WW1. The chair was won by Rev WE Penllyn Jones. There are further links to Lloyd George, as de Vynck was one of the Belgian refugees accommodated in the Criccieth area and supported by commissions from Lloyd George’s acquaintances.

Further Information


Cadair Eisteddfod wedi’i cherfio gan ffoadur Belgaidd

Ceir yng Nghemaes gadair eisteddfodol hardd a naddwyd gan Emile de Vynck, ffoadur o Wlad Belg. Mae’r tair gwraig mewn gwisg draddodiadol Gymreig yn drawiadol iawn. Testun yr awdl fuddugol gan y Parch WE Penllyn Jones yn yr eisteddfod genedlaethol yng Nghemaes 1923 oedd teyrnged i’r diweddar Barchedig John Williams Brynsiencyn. Mae cysylltiadau cryf i David Lloyd George gan y bu de Vynck yn ffoadur a dderbyniodd croeso yng Nghricieth a nawdd cyfeillion Lloyd George, ac y bu’r Parch John Williams yn flaenllaw ei gefnogaeth i ymdrechion Lloyd George i recriwtio milwyr ar gyfer y rhyfel.
Gwybodaeth Ychwanegol