Eisteddfod | Ynys Mon | 2017

Pic of Mared for her blog.jpg

Gan Mared Jones

Mi roeddwn yn gwirfoddoli yn yr Eisteddfod ym Môn 2017 am dri diwrnod o fewn y Babell Heddwch. Yn fy amser yno, roeddwn yn ffocysu yn bennaf ar hanes cudd/hanes pobl arferol, a chysylltu hynny gyda’r rhyfel byd cyntaf oherwydd bod yr Eisteddfod yma yn dathlu 100 mlynedd ers cadeirio Hedd Wyn. Er hynny, gwnaethom ni gymryd ongl wahanol ohono, sef ffocysu ar hanes merched yn ystod y rhyfel, a gofyn y cwestiwn os oedd y rhyfel wedi cyfrannu at gydraddoldeb rhwng marched a dynion. I wneud hyn, gefais y dasg i grwydro o gwmpas y maes i chwilota am bobl a bysa yn fodlon rhoi ei barn bersonol nhw am y mater. Gwnes I ymweld rhai o’r pabelli a bysa efalle yn cynnwys pobl gyda barn ddiddorol am y mater, e.e.. pabell ffeministiaeth, LGBT, pabelli brifysgolion a.y.b.. Cefais ymateb llwyddiannus iawn, a gwnes i lwyddo i gael cyfweliad gyda thua saith person, pob un ohonyn nhw gydag atebion a barn ddiddorol i’w rhoi ymlaen.

Pic to go with Mared blog .jpg

 

Gwnes i ddysgu llawer am yr hanes wrth wneud y dasg yma, ond yn bennaf gwnes i ddysgu llawer o sgiliau cymdeithasol, ac roedd hynny yn rhywbeth roeddwn angen yn rheolaidd yn ystod fy amser yn yr Eisteddfod.Roedd llawer o adegau ble roedd oedolion neu blant yn dod i mewn i’r babell, ac yn gofyn cwestiynau am y sefydliad, yn ogystal â chwestiynau’r am yr hanes roeddwn yn ffocysu arno, yn ogystal a holi am y wahanol gyfleoedd oedd ar gael gyda Chymry Dros Heddwch, e.e.. trawsgrifio enwau o’r cofnodion o’r milwyr o’r gorffennol. Gwnes I hefyd wneud ambell i dasg fwy syml, e.e.. helpu gyda gweithgareddau plant, helpu gwneud y stondin edrych yn daclus ac apelgar, gwasgaru pamffledi a.y.b.. Gwnes I ffeindio amser i wneud ychydig o drawsgrifio fy hun hefyd. Roedd hyn yn dasg ddiddorol, a hefyd yn helpu fi i ddod i arfer gyda’r wefan, felly os bysa unrhyw un o’r ymwelwyr yn cymryd diddordeb ynddo, baswn i yn medru dangos iddynt sut i wneud y trawsgrifio, a bysa hynny wedyn yn hwb iddyn nhw barhau gyda’r dasg yn amser ei hunain.

At the National Eisteddfod, Mared discovered some interesting peace stories involving the role of women in the war. As a Wales for Peace volunteer, Mared also introduced people to the project and the website as well as helping to run the stall in the Peace tent.   

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s